India’s premier & pioneer association of food processors by the food processors and for the food processors

List of Awards

“KASHALKAR MEMORIAL AWARD”
This award carries a Gold Medal and a Citation.
Recipients of Kashalkar Award:-

SR. NO. YEAR NAME
1 1962 Dr. G.S. Siddappa
2 1963 Sh. N. P. Chatterjee
3 1964 Prof. G. L. Tandon
4 1965 Sh. G. S. Littlejohn
5 1966 Sh. K. U. Patel
6 1967 Sh. H. C. Bhatnagar
7 1968 Dr. H. A. B. Parpia
8 1969 Sh. B. B. Sardeshpande
9 1970 Sh. V. B. Oberoi
10 1971 Sh. Dayanad Gera
11 1972 Sh. Y. K. Kapoor
12 1973 Dr. A. G. Naik Kurade
13 1974 Sh. P. H. Bhatt
14 1975 Sh. Kisan Mehta
15 1976 Sh. K. C. De
16 1977 Sh. N. P. Bhargava
17 1978 Sh. M. I. David
18 1979 Sh. I. J. Puri
19 1980 Sh. N. A. Pandit
20 1981 Lt. Col. O. P. Kapur
20 1982 Not awarded 
21 1983 Sh. N. M. Kejriwal
22 1984 Sh. M. Bhatia
23 1985 Sh. P. N. Narang
24 1986 Sh. L. K. Shah
25 1987 Sh. Harshad Kapadia
26 1988 Sh. R. L. Chopra
27 1989 Sh. Laljeet Singh
28 1990 Dr. S. D. Varde
29 1991 Sh. J. S. Srivastava
30 1992 Dr. B. L. Amala
31 1993 Sh. B. L. Kapoor
32 1994 Sh. S. N. Mitra
33 1995 Sh. M. L. Aggarwal
34 1996 Sh. Madan Nirula
35 1997 Sh. A. K. Tejani
36 1998 Sh. Prakash Chauhan
37 1999 Sh. P. M. Sinha
38 2000 Sh. Sunil Alagh
39 2001 Dr. J. C. Anand
40 2002 Dr. V. Prakash
41 2003 Sh. Gokul Patnaik
42 2004 Sh. J. C. Jindal 
43 2005 Sh. Piruz Khambatta
44 2006 Dr. Subodh Jindal
45 2007 Dr. Amrita Patel
46 2008 Sh. P.L. Kaul
47 2009 Sh. K.V. Kishore
48 2010 Sh. Manu Anand
49 2011 Sh. Bhavarlal Jain
50 2012 Sh. Ravi Jaipuria
51 2013 Sh. Vijay Kumar Arora
52 2014 Acharya Balkrishna Ji
53 2015 Not awarded 
53 2016 Sh.  Anil Rajput